SHOW TV (SCTV7) ident 2017 ~ nay - Hình hiệu kênh (từ 2017 & 2014) và hình hiệu QC (từ 2012)

Video liên quan

VTV6 ident 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (01h29 Thứ 3 13/2/2018 - 28 tết) 0:2 VTV6 ident 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (01h29 Thứ 3 13/2/2018 - 28 tết) Đài PT-TH Bắc Kạn - TBK - GTCT trong ngày (04h43 CN 11/2/2018) 2:47 Đài PT-TH Bắc Kạn - TBK - GTCT trong ngày (04h43 CN 11/2/2018) Đài PT-TH Sơn La - STV - GTCT CN 18/2/2018 (00h07 CN 18/2/2018 - 3 tết) (tắt sóng) 2:48 Đài PT-TH Sơn La - STV - GTCT CN 18/2/2018 (00h07 CN 18/2/2018 - 3 tết) (tắt sóng) Phim Việt (VTVCab 2) ident Tết 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (06h00 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) 1:25 Phim Việt (VTVCab 2) ident Tết 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (06h00 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) Đài PT-TH Cà Mau - CTV - GTCT ngày mai, tắt sóng (00h18 CN 18/2/2018 - 3 tết) (mất hình hiệu) 2:12 Đài PT-TH Cà Mau - CTV - GTCT ngày mai, tắt sóng (00h18 CN 18/2/2018 - 3 tết) (mất hình hiệu) Đài PT-TH Ninh Bình - NBTV - Khởi động CT buổi sáng (05h30 Thứ 7 17/2/2018 - 2 tết) 3:27 Đài PT-TH Ninh Bình - NBTV - Khởi động CT buổi sáng (05h30 Thứ 7 17/2/2018 - 2 tết) Đài PT-TH Quảng Bình - QBTV - Testcard, đài hiệu & GTCT trong ngày (06h00 Thứ 7 17/2/2018 - 2 tết) 2:34 Đài PT-TH Quảng Bình - QBTV - Testcard, đài hiệu & GTCT trong ngày (06h00 Thứ 7 17/2/2018 - 2 tết) D DRAMAS (VTVCab 7) ident Tết 2018 - Hình hiệu GTCT chiều nay (12h00 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) 0:49 D DRAMAS (VTVCab 7) ident Tết 2018 - Hình hiệu GTCT chiều nay (12h00 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) HAY TV (VTVCab 6) ident Tết 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (07h00 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) 0:50 HAY TV (VTVCab 6) ident Tết 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (07h00 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) SCTV Phim Tổng Hợp ident 2014 - nay 0:42 SCTV Phim Tổng Hợp ident 2014 - nay SHOW TV (SCTV7) ident Tết 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (06h30 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) 0:1 SHOW TV (SCTV7) ident Tết 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (06h30 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) Đài PT-TH Bình Dương - BTV1 - GTCT Thứ 7 17/2/2018 (00h18 Thứ 7 17/2/2018 - 2 tết) 3:26 Đài PT-TH Bình Dương - BTV1 - GTCT Thứ 7 17/2/2018 (00h18 Thứ 7 17/2/2018 - 2 tết) SCTV7 ident 2017 - GTCT 17h30 - 24h, hh SHOW TV + SCTV7 + QC cũ (17h30, 29/11/2017). 1:32 SCTV7 ident 2017 - GTCT 17h30 - 24h, hh SHOW TV + SCTV7 + QC cũ (17h30, 29/11/2017). Đài PT-TH TP Cần Thơ - THTPCT - GTCT ngày mai, tắt sóng (00h21 Thứ 7 17/2/2018 - 2 tết) (CỦ CHUỐI) 2:40 Đài PT-TH TP Cần Thơ - THTPCT - GTCT ngày mai, tắt sóng (00h21 Thứ 7 17/2/2018 - 2 tết) (CỦ CHUỐI) HAY TV (VTVCab 6) ident 2017 ~ now - Hình hiệu GTCT trong ngày (11h00 Thứ 4 31/01/2018) 1:35 HAY TV (VTVCab 6) ident 2017 ~ now - Hình hiệu GTCT trong ngày (11h00 Thứ 4 31/01/2018) SHOW TV (SCTV7) ident 2017 - GTCT trong ngày (17h30 22/11/2017) 1:20 SHOW TV (SCTV7) ident 2017 - GTCT trong ngày (17h30 22/11/2017) SNTV (SCTV6) ident 2017 ~ nay (1) 0:19 SNTV (SCTV6) ident 2017 ~ nay (1) SHOW TV (SCTV7) ident 2017 ~ nay - Hình hiệu GTCT trong ngày (06h30 Thứ 3 6/2/2018) 1:15 SHOW TV (SCTV7) ident 2017 ~ nay - Hình hiệu GTCT trong ngày (06h30 Thứ 3 6/2/2018) Đài TH TP HCM - Testcard nghỉ sóng của HTV7 và HTV9 0:43 Đài TH TP HCM - Testcard nghỉ sóng của HTV7 và HTV9 E CHANNEL (VTVCab 5) ident 2016 ~ nay - Hình hiệu GTCT trong ngày (08h00 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết) 1:1 E CHANNEL (VTVCab 5) ident 2016 ~ nay - Hình hiệu GTCT trong ngày (08h00 Thứ 6 16/2/2018 - 1 tết)