SHOW TV (SCTV7) ident 2017 ~ nay - Hình hiệu kênh (từ 2017 & 2014) và hình hiệu QC (từ 2012)

Video liên quan

Đài PT-TH Trà Vinh - THTV - GTCT trong ngày, tắt sóng (03h02 Thứ 3 17/4/2018) 2:6 Đài PT-TH Trà Vinh - THTV - GTCT trong ngày, tắt sóng (03h02 Thứ 3 17/4/2018) SHOW TV (SCTV7) - Giới thiệu CT trong ngày (06h30 Thứ 3 20/2/2018) 1:3 SHOW TV (SCTV7) - Giới thiệu CT trong ngày (06h30 Thứ 3 20/2/2018) VTV6 ident 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (01h29 Thứ 3 13/2/2018 - 28 tết) 0:2 VTV6 ident 2018 - Hình hiệu GTCT trong ngày (01h29 Thứ 3 13/2/2018 - 28 tết) SHOW TV (SCTV7) - GTCT tiếp theo (17h30, 15/1/2018) 1:29 SHOW TV (SCTV7) - GTCT tiếp theo (17h30, 15/1/2018) VTV4 ident 2017 ~ now - Hình hiệu GTCT trong ngày (16h00 CN 15/4/2018) 1:49 VTV4 ident 2017 ~ now - Hình hiệu GTCT trong ngày (16h00 CN 15/4/2018) Đài PT-TH Hải Phòng - THP+ - GTCT ngày mai, tắt sóng (23h25 Thứ 2 16/4/2018) (CỦ CHUỐI) 2:22 Đài PT-TH Hải Phòng - THP+ - GTCT ngày mai, tắt sóng (23h25 Thứ 2 16/4/2018) (CỦ CHUỐI) Đài PT-TH Long An - LA34 - GTCT chiều và tối (13h30 CN 15/4/2018) (lỗi âm thanh khi thu) 2:24 Đài PT-TH Long An - LA34 - GTCT chiều và tối (13h30 CN 15/4/2018) (lỗi âm thanh khi thu) Đài PT-TH Quảng Nam - QRT - GTCT Thứ 2 16/4/2018 (22h46 CN 15/4/2018) (tắt sóng) 3:39 Đài PT-TH Quảng Nam - QRT - GTCT Thứ 2 16/4/2018 (22h46 CN 15/4/2018) (tắt sóng) SCTV16 - 12 nguyên tắc an toàn điện + Quảng cáo + GTCT (08/03/2012) 4:40 SCTV16 - 12 nguyên tắc an toàn điện + Quảng cáo + GTCT (08/03/2012) SCTV7 (SHOW TV) ident 2017 - GTCT trong ngày (18h04 29/8/2017) 1:3 SCTV7 (SHOW TV) ident 2017 - GTCT trong ngày (18h04 29/8/2017) SCTV7 ident 2017 - GTCT 17h30 - 24h, hh SHOW TV + SCTV7 + QC cũ (17h30, 29/11/2017). 1:32 SCTV7 ident 2017 - GTCT 17h30 - 24h, hh SHOW TV + SCTV7 + QC cũ (17h30, 29/11/2017). SCTV Phim Tổng Hợp ident 2014 - nay 0:42 SCTV Phim Tổng Hợp ident 2014 - nay [SCTV4/VTC9 Let's Viet] Tổng hợp hình hiệu Let's Cà Phê (27/9/2008 - 2018) 2:17 [SCTV4/VTC9 Let's Viet] Tổng hợp hình hiệu Let's Cà Phê (27/9/2008 - 2018) SHOW TV (SCTV7) ident 2017 ~ nay - Giới thiệu CT từ 17h30 ~ 24h00 (17h25 Thứ 5 22/2/2018) 0:53 SHOW TV (SCTV7) ident 2017 ~ nay - Giới thiệu CT từ 17h30 ~ 24h00 (17h25 Thứ 5 22/2/2018) [SCTV4/VTC9 Let's Viet] Hình hiệu Siêu thị cuộc sống (từ 2016) 0:41 [SCTV4/VTC9 Let's Viet] Hình hiệu Siêu thị cuộc sống (từ 2016) Dịch vụ truyền hình độ nét cao VTC HD | VTC 0:38 Dịch vụ truyền hình độ nét cao VTC HD | VTC HAY TV (VTVCab 6) ident 2014 ~ nay 0:18 HAY TV (VTVCab 6) ident 2014 ~ nay VTVCab 6 (HAY TV) ident - GTCT trong ngày (6h 29/7/2017) 1:16 VTVCab 6 (HAY TV) ident - GTCT trong ngày (6h 29/7/2017) Siêu thị cuộc sống | Trailer 0:38 Siêu thị cuộc sống | Trailer SHOW TV (SCTV7) ident Tết 2018 - GTCT trong ngày (17h23 19/2/2018, mùng 4 Tết) 0:50 SHOW TV (SCTV7) ident Tết 2018 - GTCT trong ngày (17h23 19/2/2018, mùng 4 Tết)